AVÍS LEGAL

 

DADES DE L’EMPRESA:
– Denominació social: HANDYTEC, S.L.

– Domicili social: Edifici Luxor, C / Josep Pujol, 17, 2º3ª 43830 Torredembarra

– Contacte: Tel .: Tel. 977.640.615, email: info@handytec.es

– Codi identificació fiscal (CIF): F-43.876.200

– Dades Registrals:

 

II.- INFORMACIÓ LEGAL:

HANDYTEC SCCLes l’empresa propietària del domini www.handytec.es.

Així, d’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), s’informa a tots els nostres usuaris i visitants sobre la informació legal relativa a l’empresa propietària del portal ubicat a l’adreça d’Internet www.handytec.es

 

III. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

HANDYTEC comunica als usuaris del portal comparko.com que aquesta empresa respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals.
En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD) i del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre , pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant, RDLOPD), l’informem que les seves dades personals formen part d’un fitxer anomenat «clients i / o proveïdors» amb nombre d’inscripció XXX facilitat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i pertanyent a HANDYTEC.

Igualment l’informem que les seves dades personals poden ser utilitzades amb la finalitat de mantenir-lo informat dels esdeveniments, productes i serveis propis que puguin ser del seu interès. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-se a info@handytec.es o bé a través de l’adreça postal Edifici Luxor, C / Josep Pujol, 17, 2º3ª 43830 Torredembarra.

Així mateix, HANDYTEC comunica als usuaris del portal, que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut. Seran cancel·lades quan ho sol·liciti el titular en l’exercici del seu dret de cancel·lació.
L’usuari serà l’únic responsable a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incorporats o no actualitzades.
HANDYTEC es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.
En aquests supòsits, HANDYTEC anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Les cookies constitueixen una eina emprada pels servidors web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants. Per a més informació, podeu consultar la nostra política de cookies (vincle al document a part que es remet adjunt).
PROPIETAT INTEL·LECTUAL

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a HANDYTEC indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, haurà d’indicar la representació amb què actua.
Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web.- Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.
Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
La marca HANDYTEC i les corresponents marques gràfiques són totes elles marques registrades i se’n prohibeix la reproducció o ús sense l’autorització del seu titular.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.