Solucions per a l’ús responsable de l’Energia

80's

En els últims 35 anys la nostra trajectòria està vinculada a l’evolució socio-econòmica cap a una economia de serveis en la nostra zona, així com el factor energètic a nivell mundial, és el tauler de joc en cada moviment

Som continuadors de l’activitat que els socis de Handytec van iniciar al cinturó industrial de Barcelona a principi dels 80 com a empresa auxiliar de manteniment en la indústria tèxtil, metal·lúrgica, i bobilas ceràmiques.

90's

Posteriorment amb l’Administració municipal i Generalitat a les noves instal·lacions de les infraestructures públiques sobre l’ocupació, el foment i creació d’empreses; Primeres Oficines de l’INEM, Centre de Trobades Empresarials Nodus Barberà, Centre esportiu Altis ….

Vam estar en l’auge de la construcció entorn a les obres de la Barcelona Olímpica, seguim participant en aquest sector com subcontractats de les grans constructores i enginyeries i altres més petits a nivell local en obres de cases unifamliares.

2000's

El 2006 entra en vigor el Codi Tècnic de l’Edificació (C.T.E.), i obliga a instal·lar l’Energia Solar tèrmica amb aportació del 60% de l’energia destinada a escalfar l’A.C.S., en les edificacions de nova construcció.

Es van estendre les instal·lacions per a generació d’electricitat, mitjançant captadors solars foto-voltaics. Desenvolupant-se una activitat, una indústria i una tecnologia relacionada amb el nostre sector, que vam haver de incorporar a priori per complir amb la normativa, però també, per donar resposta a les demandes socials .de consum responsable i sostenible d’energia.

2008

Tot ha suposat, un continu exercici d’adaptació. Replantegem la nostra d’estratègia, orientant-la més enllà del manteniment, implementant les noves tecnologies relacionades amb l’eficiència energètica ..

La nostra visió és créixer i crear el nostre espai a la transformació que s’està produint en el sector energètic. Un sector clau per al desenvolupament i socialment imprescindible; en plena transició entre un model cada vegada més obsolet, centralitzat, inviable, car i perillós – Energies fòssils – i que en el mateix pla, incorpora noves fonts d’energia, netes, responsables amb el medi ambient. – Les Renovables -.

… Som prescriptors de les noves tecnologies per a la gestió de l’estalvi, la descentralització, l’autosuficiència i la generació de l’energia, a particulars, administració, empreses i hostaleria.

Actualment

En aquest immens escenari de treball, emprenem nostres encàrrecs, amb diligència, rigor tècnic, bones pràctiques i respecte pel medi ambient.

Propiciem relacions de col·laboració en xarxa amb partners experts i tenim com a missió oferir als nostres clients solucions avançades i eficients que tenen en compte les seves necessitats de confort, i consum energètic, aconseguint estalvis que ajuden a amortitzar de forma ràpida el cost les inversions necessàries.

Clients