UNI.CO (Unió de Cooperatives), és una plataforma d’empreses cooperatives independents, multidisciplinàries i amb caràcter innovador, pertanyents als sectors energètic, tecnològic i industrial, unides amb l’objectiu de poder oferir al mercat projectes i solucions integrals d’Eficiència i Estalvi.

UNI.CO és un referent en els sectors de l’Energia i les TIC, reconegut per les seves bones pràctiques, excel·lència de servei, competitivitat i en continu creixement.

Pretén ser un dels eixos empresarials vertebradors dins el món del cooperativisme, promovent l’activitat econòmica a partir d’uns principis irrenunciables de sostenibilitat i innovació tecnològica.

UNI.CO està format per 10 empreses cooperatives, emmarcades dins de quatre sectors: Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions, Energies Renovables i Eficiència Energètica.

Uni.Co ofereix solucions amb garantia de resultats:

Financem les auditories energètiques i les seves implementacions a través dels estalvis que generem als nostres clients.

Mes info a la web: www.unico.coop