Aire condicionat i Calefacció,

Fred i calor amb mínim consum i el màxim confort.

Solucions a mida tenint en compte totes les variables de cada instal·lació: Tipus de parets, aïllament, orientació, ventilació, així com a ocupació i altres fonts emissores de calor a l’espai a climatitzar. Càlcul de conductes. Utilitzem els equips més eficients i de total fiabilitat per aconseguir el major estalvi d’energia, i una agradable sensació de confort.

Aire condicionat gas refrigerant

Splits, Cassetes, Conductes, VRV.

Sistemes aire-aigua

Fan-coils, plantes refredadores, torres de refrigeració.

Expasión directa

Roof-top, compactes, partits.

Canonades

Coure, PPR, amb aïllament tipus Armaflex.

Conduccions

Fibra, canonades helicoïdals de planxa metàl·lica

Difusió

Reixetes d’impulsió i retorn, comportes i Toberes.

Ventilació

Zonificada AIRZONE, sistema centralitzat mecànic.

Calefacció

Calderes Condensació, Biomassa, radiadors, i terra radiant.

Hibridació

Aerotermia -Calderas de Gasoil, aerotermia – E. Solar tèrmica,

Manteniment

Reparacions i avaries. Protocols Preventiu i Correctiu.

Climatització Sistemas Hidrónics Multifunció
Terra Radiant - Sistema Hidració Aereotermia
Instalacion, Averias, Fugas de Gas , aire acondicionado