Instal·lacions d’energia solar tèrmica.

L’energia solar tèrmica és la forma més directa d’aprofitament de l’energia solar.

A través de dispositius anomenats captadors és possible transmetre l’energia del sol a un fluid portador de calor per donar suport a la producció d’ACS (Aigua Calenta Sanitària), a la calefacció, per escalfar piscines i alimentar màquines d’absorció productores de fred.

Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

L’energia solar fotovoltaica aprofita la tecnologia dels semiconductors per transformar la radiació solar en energia elèctrica a través l’anomenat «efecte fotovoltaic». La radiació solar es converteix en energia elèctrica gràcies als mòduls fotovoltaics.

L’energia produïda es pot autoconsumir a les instal·lacions aïllades o cedir a la xarxa elèctrica a les instal·lacions de connexió a xarxa

Instal·lacions Handytec proporciona serveis de:

  • Consultoria i auditoria
  • Disseny de les instal·lacions
  • Direcció d’obra i muntatge d’instal·lacions aïllades i de connexió a xarxa amb la fórmula «claus en mà»
  • Optimització i redisseny d’instal·lacions existents
  • Control i seguiment de les instal·lacions (monitorització)

 

Instal·lacions de biomassa.

La biomassa és la matèria orgànica d’origen vegetal que substitueix els combustibles d’origen fòssil. Ideal per disposar d’acumulació de a.c.s. I calefacció ecològica, econòmica i respectuosa amb el medi ambient.

La biomassa té un cost molt inferior i estable repecte a combustibles fòssils, sempre tenint en compte que és un combustible d’abastament local i renovable; Pellet, estelles, llenya, pinyol d’oliva.