Preservació i ús racional de l’aigua un recurs vital.

Obra nova, rehabilitació, en edificis públics i privats, treballs de lampisteria, instal·lacions interiors d’aigua freda i calenta amb re-circulació, reg i piscines.

Oferim solucions d’estalvi, aprofitament i ús saludable i responsable de l’aigua.

Certificats:

Butlletins instal·lacions interiors.

Connexions:

Aigua potable, sanejament i desguassos.

Canonades:

Polietilè ret., PPR, multicapa, coure, ferro, inoxidable i PVC.

Bateries de comptadors:

Ferro Galvanitzat i Poliprolileno.

Aparells sanitaris i aixetes:

Primeres marques. Disseny i estalvi d’aigua.

Grups de pressió:

Tradicionals i amb variadors de freqüència

Acumulació:

Dipòsits de Reserva, A.C.S, Piscines.

Descalcificadors:

Baix consum i ionicos.

Osmosi:

Inversa aigua potable, i salina per a piscines.

Regs: Aspersió, degoteig:

Centraletes de programació.

Producció A.C.S .:

Suports convencionals i renovables.

AQUARETURN