Del model centralitzat a les Smart Grids …

Instal·lacions sota el nou R.B.T. en edificis públics i privats, amb total fiabilitat sense riscos potencials.

  • Disseny, muntatge, i posada en servei.
  • Anàlisi de reducció de costos.
  • Eficiència energètica.
  • Qualitat subministrament energètic.

 

Enginyeria:

Disseny de Projectes, Legalització d’Instal·lacions

Certificats:

Butlletins CIEBT i «Reconeixement»

Proteccions:

Diferencials, magnetotèrmiques i sobretensions.

Mesures d’aïllament:

Línies alimentació a tot tipus de receptors.

Posada a terra:

Sistemes TT, IT, TN-S, TN-C.

Connexions:

Guia Vademècum aèries, subterrànies, C.D.I. i C.G.P

Centralitzacions de comptadors:

Doble Aïllament i R.Q.

Quadres Elèctrics i Subquadres:

Distribució, control i maniobra.

Il·luminació:

Interior, exterior, enllumenat d’emergència i senyalització. LED.

Domòtica:

sistema KNX

Manteniment:

Reparacions i avaries. Protocols Preventiu i Correctiu.

Instalador de Electricidad - Tarragona - Reus - Salou