TELECOMUNICACIONS I.C.T.

Instal·lacions des del PGE, canalització d’enllaç fins al RITI, canalització principal fins als PD de planta, RITS, RE, canalització secundaria a PAU .Registre de terminació de xarxa, canalització interior, de pas i de preses TV, TLF, veu i dades .

TV – TDT- SAT

Antenes UHF-DAB-FM, Paràboles, LNB’s, Multiswitch’s.

Telefonia I.C.T.

Registres principal, secundari, multilínies, Tomas RJ11

Veu i dades

Racks, preses RJ45, Routers, WI-FI, Fibra Òptica.

Megafonia-Música ambiental

Amplificadors i altaveus, Gestió d’avisos

Intercomunicació

Porters automàtics, Vídeo-porters. i Audiovisuals
Vídeo-Projecció, Pantalles planes.

Control d’accessos

Sistemes autònoms i centralitzats.

Alarmes

C.R.A., C.R. d’Intrusió, Detectors, Sirenes, Barreres, Vídeo-alerta.